header10
header 11
header 9
header21
rand image header 41
header8
header23
header6

 

 

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Som resenär med Far Travels AB är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Som mottagare av vårt nyhetsbrev registreras endast din e-postadress.Som resenär samlar vi in uppgifter om namn, adress, telefonnummer, passnummer, e-postadress och eventuella speciella önskemål för respektive resa till en deltagarförteckning. Alla register finns lokalt hos Far Travels AB.

1.  Insamling av uppgifter

Vi samlar in information om dig när du anmäler dig för vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till en resa. Informationen som samlas in är enligt ovan.

2. Användning av information

Utskick av nyhetsbrev samt för resenärer sammanställning av deltagarförteckning för respektive resa.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter förutom deltagarförteckningar till våra samarbetspartners som hjälper oss att organisera resan i respektive land. Vi skriver alltid ett avtal med dem som garanterar att deltagarförteckningen inte missbrukas för annat ändamål än att organisera den av oss beställda resan. 

4. Lagring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du inte avsäger dig att få vårt nyhetsbrev eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas. Avbeställning av nyhetsbrev görs på e-post till      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller per brev.

5. Kontakta oss om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig eller om du vill rätta eller radera

Du har rätt att begära tillgång till vilka personuppgifter om dig som Far Travels AB behandlar. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Du har även rätt att begära en begränsning av behandlingen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt. Du är välkommen att kontakta Far Travels AB för att nyttja någon av dina rättigheter.

6. Samtycke

Genom att du anmält dig som mottagare av vårt nyhetsbrev eller varit resenär på någon av Far Travels resor godkänner du vår integritetspolicy.

Personuppgiftsombud är Bengt Landquist som når på telefon 070-593 08 71 eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Så här anmäler du dig

Fyll i och skicka in-I DAGSLÄGET GÅR DET INTE ATT ANMÄLA SIG DÅ VI HAR "TIME-OUT" F.N.

 

Bokningsinfo-

I DAGSLÄGET GÅR DET INTE ATT ANMÄLA SIG DÅ VI HAR "TIME-OUT" F.N.

Flygpriser

Flyg från Köpenhamn (CPH).

Nedan visas cirkapriser. För dagsaktuella flygpriser gå in på exempelvis www.flygresor.se och jämför. OBS - ofta kan man bara få prisuppgifter max ett år framåt i tiden.

Tanzania ca 8.000 kr
Brasilien ca 9.000 kr
Nya Zeeland ca 11.500 kr
Ecuador ca 13.000 kr
Vietnam ca 6.000 kr
Peru ca 12.000 kr
Nepal ca 8.000 kr