Om Upplevelseresor

Uppevelseresor har som tema samspelet mellan människa, odling och natur.

Vi rör oss utanför turiststråken

Vi följer en fastställd resplan med inbokade besök och sevärdheter ofta en bit bort från de vanliga turiststråken. Besöken hos lantbrukare, i skolor, i byar, på fälten, på marknader mm, sker också spontant när vi ser något intressant längs färdvägen. I många länder är besök på landsbygden tillrättalagda för turisterna. Vi försöker i den mån det är möjligt att undvika dessa platser för att ni skall få uppleva den verkliga landsbygden och träffa människor i sin riktiga vardag och förhoppningsvis kommer ni att ha något unikt att berätta när ni kommer hem.

Möten med minoritetsfolk

Flertalet av de länder vi besöker får räknas som utvecklingsländer där många människor inte minst minoritetsfolken lever under mycket enkla förhållanden på landsbygden. Besöken hos dessa ofta undanträngda folkgrupper som brukar marginalmarker och lever under naturens nycker visar på människans fantastiska överlevnadsförmåga. Möten med dessa människor kommer man aldrig att glömma.

Sänd en intresseförfrågan

Har ni idéer om nya resor eller vill deltaga i våra färdiga paketresor är ni mycket välkomna att kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.