Om Lantbruks- och landsbygdsresor

Studieresor lantbruk och landsbygd

Far Travels AB arrangerar studieresor inom lantbruksnäringen (lantbruksresor) och framförallt på landsbygden där vi kan finna upplevelser bortom vardagen. Vårt mål med dessa resor är dels att försöka spegla de hot och möjligheter som en öppnare handel med lantbruksprodukter kommer att föra med sig för den svenske bonden, dels att visa för alla som är intresserade hur maten produceras och hur människor lever och verkar på landsbygden i olika delar av världen. Givetvis besöker vi de viktigaste turistmålen när vi ändå är i landet.

Vi har aktuell erfarenhet och kunskap i följande länder:
Ukraina  Odling av den bördiga svarta jorden 
  Bulgarien  Odling av den bördiga svarta jorden (norra delen av Bulgarien)
  Sydafrika     Grönsaker, skog, spannmålsodling
  Nya Zeeland   Mjölk, får , boskap, spannmål, frukt
  Peru  Potatis
  Argentina Boskap spannmål
Ecuador Tropiskt lantbruk från plantageodlingar till svedjejordbruk i Amazonas 
Chile  Potatis, bär, kött och mjölk
Vietnam  Risodling, vattenkontroll samt pappersbruket Bai Bang
Malaysia Oljepalmsodling

Vi samarbetar alltid med lokala organisationer som oftast har lantbrukskompetens. Dessutom är alltid en lantbrukskunnig reseledare från Far Travels AB med på resan.

Sänd en intresseförfrågan. Har ni idéer om nya resor eller vill deltaga i våra färdiga paketresor är ni mycket välkomna att kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.